Formularze

Postanowienie o odmowie wznowienie postępowania administracyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23). Pobierz...