Formularze

VAT - podatek od towarów i usług

VAT-28/E Informacja o koncesjach udzielonych podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz.U. 2016 poz. 2303). Wersja 1 - obowiązująca od 1.01.2017 r....