Formularze

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Opublikowano:Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U., poz. 2001 ostatnia zmiana: Dz.U. 2016, poz. 440). Wersja 1 - obowiązujaca od 2.04.2016 r....