Formularze

Umowy o pracę

Zawiadomienie PIP o zawarciu czwartej umowy na czas określony

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016, poz. 1666 ze zm.).