Formularze

Odpowiedzialność materialna pracowników

Umowa o powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016, poz. 1666 ze zm.).