Formularze

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016, poz. 1666 ze zm.). Pobierz...