Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki

Spis treści dodatku: Ściąga dla księgowych – dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości – instrukcja MF – dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu za 2017 r. – wyjaśnienia MF – dodatek internetowy