Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki

Spis treści dodatku: Ściąga dla księgowych

Spis treści dodatku: Kodeks Księgowego - Niezakończone usługi budowlane – Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Wyjaśnienia Ministra Finansów - Objaśnienia podatkowe – mechanizm podzielonej płatności - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Kodeks Księgowego – Leasing, najem i dzierżawa – Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 – dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Kodeks Księgowego – Działalność deweloperska – Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 – dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Kodeks Księgowego – Działalność rolnicza – Krajowy Standard Rachunkowości Nr 12 – dodatek internetowy