Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Temat na czasie

Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki

Spis treści dodatku: Ściąga Księgowego

Spis treści dodatku: Wyjaśnienia MF - Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim UE - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Wyjaśnienia MF - Ewidencja dla podatku od towarów i usług JPK_VAT - dodatek internetowy