Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [12 / 33] >

O to pytają księgowi

Czy możliwa jest kontynuacja amortyzacji środków trwałych, które jeden ze wspólników przejmie po likwidacji spółki cywilnej

W dwuosobowej spółce cywilnej jeden ze wspólników odszedł na emeryturę. Spółka zostanie rozwiązana. Drugi ze wspólników weźmie środki trwałe należące do tej pory do spółki i będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Jak ustalić u niego wartość początkową przejętych środków trwałych?