Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 33] >

Aktualności

Wsparcie z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Z dniem 1 września 2017 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 623) oraz ustawy z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 i 1503). W wyniku wejścia w życie wyżej wymienionych