Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [49 / 50] >

Kadry i płace

W 2018 r. zmienił się współczynnik urlopowy

W 2018 r. współczynnik urlopowy dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy wyniesie 20,92. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.