Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [26 / 59] >

Raport Monitora Księgowego

Wydatki na okulary dla pracowników – rozliczenie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa

Pracodawcy często finansują pracownikom zakup okularów korygujących wzrok. Najczęściej realizują w ten sposób obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy. Rzadziej zakupy okularów korekcyjnych finansują dobrowolnie. W związku z takimi działaniami pracodawców pojawiają się pytania o możliwość zwolnienia z PIT przychodu osiąganego z tego tytułu przez pracowników, możliwość zaliczania wydatków poniesionych przez pracodawców na zakup okularów korygujących wzrok do kosztów uzyskania przychodów, a także rozliczanie VAT od takich przekazań. W raporcie przedstawiamy, jakie skutki w podatku dochodowym oraz VAT wywołuje przekazanie okularów korekcyjnych pracownikom, kiedy należy z tego tytułu odprowadzić składki oraz jak