Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [50 / 59] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy pracownik oddelegowany do pracy za granicę, któremu pracodawca zapewnia bezpłatny nocleg, osiąga przychód ze stosunku pracy

PROBLEM Do tej pory nasza spółka wykonywała roboty budowlane w kraju. W 2018 r. będziemy je prowadzili również za granicą. Do realizacji kontraktów realizowanych poza naszym krajem delegowali zostaną własni pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Pracownikom nie będą wypłacane diety ani inne należności z tytułu