Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [35 / 50] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady korekty kosztów podatkowych z uwagi na zmianę wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości – interpretacja MF

Jeżeli korekta kosztów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, to powinna być ona dokonywana na bieżąco. Dotyczy to także korekty wysokości zaliczonego do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości wynikających z decyzji podwyższających podatek od nieruchomości za ubiegłe lata. Przy tym nie ma tu znaczenia, jakiego okresu dotyczą koszty, tylko kiedy podatnik otrzymał dotyczące ich decyzje. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.