Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [41 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jakie skutki podatkowe ma konwersja wierzytelności z tytułu pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.

PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. udzielili spółce pożyczki. Odsetki od pożyczki były naliczane, lecz nie były wypłacane. Obecnie wspólnicy podjęli decyzję o konwersji pożyczki wraz z niewypłaconymi odsetkami na podwyższenie kapitału zakładowego. Czy niewypłacone w ten sposób odsetki przeznaczone na kapitał będą przychodem