Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [45 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy stratę z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności można zaliczyć do kosztów podatkowych w kwocie brutto

  PROBLEM W 2017 r. spółka z o.o. zaliczyła do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący dotyczący wierzytelności. Obecnie spółka zamierza sprzedać tę wierzytelność za 50% jej wartości. Czy spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych VAT zawarty w tej wierzytelności? RADA Nie, stratę ze