Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [36 / 50] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy spółka wydająca udziałowcom majątek w związku z jej likwidacją uzyska przychód

PROBLEM Po zakończeniu działalności spółki z o.o. i zaspokojeniu jej wierzycieli, pozostały majątek spółki (w tym nieruchomości i środki trwałe) zostanie podzielony pomiędzy jej udziałowców. Czy w przypadku likwidacji spółki uchwałą wspólników po jej stronie powstanie przychód w związku z wydaniem udziałowcom