Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [33 / 50] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Premie z zysku netto wypłacone w 2018 r. nie są kosztem podatkowym – odpowiedź MF

Wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. art. 16 ust. 1 pkt 15a updop wyłącza z kosztów podatkowych kwoty stanowiące podział wyniku finansowego netto, niezależnie od sposobu (celu) przeznaczenia takich kwot. W praktyce przede wszystkim wyłączenie to obejmuje różnego rodzaju nagrody i premie dla pracowników wypłacane w ramach programów motywacyjnych, a pochodzące z zysku netto. Ze względu na brak przepisów przejściowych powstaje wątpliwość, czy opisane wyłączenie z kosztów podatkowych powinno mieć zastosowanie do premii i wypłat z zysku wypłaconych w 2018 r., których źródłem jest dochód osiągnięty w latach wcześniejszych? Redakcja „MONITORA księgowego” zwróciła się z tą wątpliwością do Ministerstwa Finansów. Przedstawiamy