Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 50] >

Aktualności

Ustalanie podstawy wymiaru składek przez ZUS – zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów uprawniających ZUS do ustalania innej podstawy wymiaru składek niż wynikająca z umowy o pracę. Zgodny z Konstytucją jest zatem art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o