Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [3 / 50] >

Aktualności

Podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do