Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [8 / 50] >

Aktualności

Normy szacunkowe produkcji rolnej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie określające normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2018 r. P rzy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od