Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [42 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zakup posiłków dla pracowników jest kosztem podatkowym pracodawcy – interpretacja MF

Kosztem podatkowym są także wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie. Tym samym podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dotyczące zakupu posiłków w postaci usługi gastronomicznej/cateringowej z przeznaczeniem dla pracowników. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.