Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [51 / 59] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy spółka może zaliczyć do kosztów wydatki ponoszone na usługi nabywane od jej wspólnika

PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz jestem komandytariuszem w spółce komandytowej. Zamierzam świadczyć usługi na rzecz spółki komandytowej na podstawie zawartej z nią umowy o roboty budowlane. Jako wykonawca robot budowlanych będę wystawiał faktury za wykonane usługi. Czy spółka (w tym ja jako jej