Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [45 / 59] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczyć przedpłatę otrzymaną na poczet wykonania usług marketingowych

PROBLEM Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie usług restauracyjnych. Przedsiębiorca zawarł z producentem napojów umowę o współpracy, w której zobowiązał się m.in. do zakupów produktów wyłącznie od tego producenta za cenę wynikającą z aktualnie obowiązującego cennika. Umowa została zawarta na okres 3 lat –