Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [40 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie środka trwałego umarzanego w ciężar funduszu zasobowego spółdzielni mieszkaniowej – interpretacja MF

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów, ale dokonywała ich umorzenia w ciężar funduszu zasobowego, nie jest możliwe dokonywanie amortyzacji podatkowej od samych nakładów poniesionych na ich ulepszenie. W takim wypadku nakłady na ulepszenie, podobnie jak środki trwałe, których dotyczą, powinny być umarzane w ciężar funduszu zasobowego. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.