Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [44 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy można jednorazowo zamortyzować nabyty w 2017 r. środek trwały o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł

Problem Pod koniec grudnia 2017 r. spółka z o.o. kupiła urządzenie pomiarowe, które zaliczyła do środków trwałych w styczniu 2018 r. Cena zakupu to 6200 zł netto + 1426 zł VAT. Czy spółka może jednorazowo zamortyzować to urządzenie na podstawie art. 16f ust. 3 updop? Rada Jednorazowa amortyzacja przedmiotowego urządzenia