Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [39 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy konieczne jest proporcjonalne rozliczenie kosztów – wyrok NSA

Jeśli można określić rok podatkowy, do którego odnosi się dana część kosztów pośrednio związanych z przychodem, to należy je potrącić jednorazowo w dacie ich poniesienia. Proporcjonalne odliczenie kosztów w lata obowiązywania umowy nie jest konieczne, jeżeli jest możliwe określenie, jaka część kosztów dotyczy danego roku podatkowego – wyrok NSA z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2915/15.