Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [43 / 59] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jakie transakcje ujmować w dokumentacji podatkowej

  PROBLEM W 2017 r. spółka  dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi. Wartości transakcji podstawowych znacznie przekracza obecnie obowiązujący limit dotyczący sporządzania dokumentacji cen transferowych, który obowiązuje od 2017 r. Spółka zawierała z tymi podmiotami także transakcje innego rodzaju niż tzw. transakcje