Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [58 / 59] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyrok TK

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie musi płacić najwyższej „gospodarczej” stawki podatku od nieruchomości od wszystkich posiadanych przez siebie gruntów – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 13/15 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2372).