Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [56 / 58] >

Kadry i płace

Jak obliczyć odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne

PROBLEM Osoba, z którą rozwiązaliśmy bez wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas określony, odwołała się do sądu pracy. Sąd uznał racje byłego pracownika, zarzucając nam zwolnienie go z pracy z naruszeniem prawa, i zasądził na jego rzecz odszkodowanie. Jak obliczyć kwotę tego świadczenia i czy podlega ono