Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [35 / 59] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć różnice kursowe naliczone memoriałowo na dzień bilansowy

PROBLEM Jednostka stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Czy naliczone na dzień bilansowy (memoriałowo) różnice kursowe należy wystornować z datą styczniową, czy też należy czekać na dzień ich realizacji. RADA Przepisy nie regulują sposobu rozliczania w księgach rachunkowych różnic kursowych wynikających z