Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [54 / 59] >

ZUS

Jak powiadomić ZUS o wysokości uzyskanych przychodów za 2017 r. przez emerytów i rencistów

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni), oraz renciści mają obowiązek powiadomić organ rentowy o osiąganiu w poprzednim roku przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. z tytułu zatrudnienia lub pełnienia służby). Ten sam obowiązek spoczywa na pracodawcach i zleceniodawcach tych osób. Przy czym nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające ubiegłoroczny przychód przekaże organowi rentowemu pracodawca czy pracownik. Ważne, żeby zaświadczenie zostało przekazane do ZUS najpóźniej 28 lutego 2018 r.