Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [36 / 62] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę w walucie obcej, gdy data wystawienia jest późniejsza od dostawy

PROBLEM Spółka cywilna prowadzi księgi handlowe. Otrzymuje od krajowych kontrahentów faktury zakupu w walucie obcej, gdzie data wystawienia jest późniejsza niż data dostawy. Do ksiąg rachunkowych koszt rozliczany jest według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury, zaś dla celów VAT według kursu z dnia poprzedzającego