Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [4 / 59] >

Aktualności

Przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Od 1 stycznia 2018 r. ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5 548 000 euro stanowiącą równowartość kwoty 23 921 312 zł. Ministerstwo Finansów i Rozwoju opublikowało także progi dotyczące