Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [6 / 59] >

Aktualności

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się mikro lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy spełniają następujące warunki: ● nie dokonali jeszcze podziału