Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Przegląd orzecznictwa i interpretacji - dodatek internetowy

Darowizny w rozliczeniach firm

  Umowy darowizny w prawie cywilnym i w podatkach dochodowych Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego - dalej k.c.). Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny