Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [60 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę wspólnika występującego ze spółki jawnej

PROBLEM Wspólnikami spółki jawnej są trzy osoby fizyczne. 31 stycznia 2018 r. w wyniku uchwały wspólników zmienił się skład osobowy spółki, tj. ze spółki wystąpił wspólnik. 10 lutego 2018 r. spółka jawna (pozostali dwaj wspólnicy) zawarli z bankiem umowę dotyczącą linii kredytowej z przeznaczeniem na działalność