Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [55 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kiedy pracodawca nie może zaliczać do kosztów składek z tytułu ubezpieczenia pracownika na życie – interpretacja MF

Pracodawca nie może zaliczyć do kosztów składek z tytułu ubezpieczenia pracownika na życie, jeżeli umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, nie wyklucza wypłaty kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy lub wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.