Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [39 / 69] >

VAT

Czy trzeba zwracać VAT w przypadku otrzymania refundacji zakupu środka trwałego

PROBLEM Czynny podatnik VAT zakupił środek trwały za 100 000 zł. Było to u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wobec czego w deklaracji VAT wykazał zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony. Jednocześnie podatnik zawarł umowę z urzędem pracy na refundację wyposażenia. Otrzymał 44 000 zł refundacji. Urząd pracy chce