Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [46 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jakie dane należy wskazać w zeznaniu CIT-8 składanym przez spółkę przekształconą

PROBLEM 20 grudnia 2017 r. sporządzony został akt notarialny o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Wpis dotyczący przekształcenia nie został jeszcze dokonany do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy w zeznaniu CIT-8 składanym za 2017 r. w tej sytuacji powinny zostać wskazane dane spółki z o.o., czy spółki akcyjnej?