Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [32 / 69] >

Raport Monitora Księgowego

Rozliczanie pracowniczego ubezpieczenia grupowego w części pokrywanej przez pracodawcę i pracownika

Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników zawiera grupowe umowy ubezpieczenia, które obejmują pracowników ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych tą umową. Sposób podatkowego i bilansowego rozliczenia pracowniczych ubezpieczeń grupowych zależy od źródła ich finansowania. Ubezpieczenia te mogą być bowiem finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.