Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [47 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy różnica kursowa dotycząca wypłacanej dywidendy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

PROBLEM Na początku stycznia 2018 r. spółka, zgodnie z uchwałą wspólników, wypłaciła dywidendę. Dywidenda ta była ustalona w złotówkach, jednak została wypłacona w euro według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień podjęcia uchwały. Czy różnica kursowa wynikająca z wypłaty dywidendy kilka dni później może zostać