Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [49 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy kosztem kwalifikowanym są wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji działalności badawczo-rozwojowej

PROBLEM ABC sp. o.o. prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Większość pracowników zatrudnionych w zespołach zajmujących się tą działalnością to osoby z wyższym wykształceniem technicznym, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz udział w