Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [17 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak ustalać progi dokumentacyjne – interpretacja ogólna MF

Minister Finansów wypowiedział się, jak ma postąpić podatnik, który zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi. Taki podatnik w celu ustalenia, czy transakcja ta podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 24 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych. Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty tej interpretacji.