Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [65 / 69] >

Kadry i płace

Jak ustalić wysokość wymierzonej pracownikowi kary pieniężnej

PROBLEM Ukaraliśmy pracownika karą porządkową za opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia (pracownik opuścił swoje stanowisko pracy 2 godziny przed ustaloną dla niego godziną zakończenia pracy i tego nie usprawiedliwił). Karę wymierzyliśmy w wysokości 1-dniowego wynagrodzenia przysługującego tej osobie. Chcemy potrącić