Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [62 / 69] >

ZUS

Z którego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem i przedsiębiorcą

PROBLEM Od 1 marca 2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą pozostającą jednocześnie w zatrudnieniu pracowniczym w innej firmie. Ponadto osoba ta w tym czasie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji powinniśmy zgłaszać tego zleceniobiorcę obowiązkowo do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia