Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [25 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak prawidłowo sporządzić informację ZUS ZSWA za 2017 rok

Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę w szczególnym charakterze do 3 kwietnia 2018 roku mają obowiązek przekazania do ZUS wypełnionego formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Dokument ten powinien zawierać informacje o pracownikach, za których płatnik był zobowiązany opłacać składkę na FEP w ubiegłym roku. Składanie druku ZUS ZSWA w trakcie roku obowiązuje płatnika w określonych sytuacjach, np. jeżeli pracownik wystąpi w danym roku do ZUS z wnioskiem o emeryturę pomostową.