Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [42 / 69] >

Rachunkowość

Gdzie w bilansie wykazywać posiadane weksle obce o różnym terminie płatności

PROBLEM Gdzie spółka powinna wykazać w bilansie otrzymane od kontrahenta weksle obce o różnych terminach płatności (w tym z datą płatności powyżej roku)? RADA W zależności od terminu wykupu weksle obce powinny być wykazane jako inne środki pieniężne lub inne aktywa pieniężne w poz. B.III.1 lit. c aktywów bilansu.