Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Obrót zagraniczny – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach rachunkowych

Obrót zagraniczny – rozliczenie podatkowe i ujęcie w księgach rachunkowych

Transakcje zagraniczne sprawiają podatnikom kłopoty związane z ich prawidłowym rozliczeniem. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że na podatkowe rozliczenie zagranicznej sprzedaży lub zakupu składa się z reguły kilka etapów. Pomyłka w jednym z nich może skutkować błędami w dalszym rozliczeniu. Dlatego, aby zapobiec takim pomyłkom, warto przeanalizować poszczególne etapy związane z rozliczeniem zagranicznych transakcji.